POLSKI INKUBATOR RZEMIOSŁA- konferencja prasowa 15.06.2021 r.