Rozpoczęcie roku szkolnego Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy 17.09.2009 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy 17.09.2009 r.