Spotkanie grup roboczych Parlamentu Hanzeatyckiego w Bydgoszczy 22.02.2007

Spotkanie grup roboczych Parlamentu Hanzeatyckiego w Bydgoszczy 22.02.2007