Spotkanie kierowników/dyrektorów Cechów oraz przewodniczących i zastępców komisji egzaminacyjnych – 25.06.2012 r.

Spotkanie kierowników/dyrektorów Cechów oraz przewodniczących i zastępców komisji egzaminacyjnych – 25.06.2012 r.