Spotkanie z Dyrektorami i Kierownikami Biur Cechów wraz ze Specjalistą ds. Refundacji z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy Panem Jerzym Saganowskim – 28.10.2014 r.

Spotkanie z Dyrektorami i Kierownikami Biur Cechów wraz ze Specjalistą ds. Refundacji z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy Panem Jerzym Saganowskim – 28.10.2014 r.