Spotkanie ze Starszyzną Cechową 14.11.2007

Spotkanie ze Starszyzną Cechową 14.11.2007