Sprawozdawczo Wyborcze Zgromadzenie Delegatów KPIRiP w Bydgoszczy 20.08.2021