Statutowe Zgromadzenie stowarzyszenia Sejmik Gospodarczy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 20.03.2013 r.

Statutowe Zgromadzenie stowarzyszenia Sejmik Gospodarczy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 20.03.2013 r.