Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł Metalowych w Bydgoszczy 24.04.2015 r.

Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł Metalowych w Bydgoszczy 24.04.2015 r.