Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł Metalowych w Bydgoszczy 30.05.2014 r.

Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł Metalowych w Bydgoszczy 30.05.2014 r.