Walne Zgromadzenie Delegatów 10.06.2011 r.

Walne Zgromadzenie Delegatów 10.06.2011 r.