Walne Zgromadzenie Delegatów – 18.05.2012 r.

Walne Zgromadzenie Delegatów – 18.05.2012 r.