Walne Zgromadzenie Delegatów KPIRiP 16.05.2008r.

Walne Zgromadzenie Delegatów KPIRiP 16.05.2008r.