X Kongres Stowarzyszeń Regionalnych 11-13 września 2014 r.

X Kongres Stowarzyszeń Regionalnych 11-13 września 2014 r.