Informacje Ogólne – Klub Seniora

Klub Seniora powstał przy Fundacji Rzemiosło w październiku 2023 roku. Grupa zrzesza Seniorów rzemieślników, którzy reprezentują wiele zawodów, tj. piekarstwo, cukiernictwo, fryzjerstwo, stolarstwo, mechanikę samochodową, elektromechanikę pojazdów samochodowych, elektrykę, fotografię. Grupa obecnie liczy 20 członków, koncentruje się wokół działań zmierzających do integracji oraz aktywizacji swoich członków. Spotyka się cyklicznie raz w miesiącu wyznaczając swoje cele i bieżące zadania. Klub podpisał porozumienie z Urzędem Miasta - Centrum Seniora, swoje spotkania organizuje właśnie w Centrum Seniora przy ulicy Dworcowej.

Klub Seniora podpisał porozumienie z Branżową Szkołą I Stopnia Rzemiosła
i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, z którą planuje szereg działań integrujących pokolenia oparte o poszczególne zawody.

Ściśle współpracuje z Cechami bydgoskimi, które promują m. in. praktyczną naukę zawodu.