Cech Piekarzy i Cukierników w Bydgoszczy

Cech Piekarzy i Cukierników w Bydgoszczy

Biuro Cechu

ul. Jagiellońska 10, 85-067 Bydgoszcz
Tel. 52 322 20 12
e-mail: cechpiekicuk.bydg@izbarzem.pl
www.cechpiekarzyicukiernikow.pl

Specjalista ds. administracyjno – biurowych – Anna Małecka

 

Zarząd Cechu:

Starszy Cechu – Jan Gogolewski

Podstarszy Cechu – Mariusz Piątkowski

Podstarszy Cechu – Krzysztof Poćwiardowski

Skarbnik – Zbigniew Cyranowicz

Sekretarz – Wojciech Kozłowski

Członek – Stanisław Szczęsny

Członek – Roman Sikora

 

Cech czynny:

poniedziałek, piątek – nieczynne

wtorek, środa od godz. 7:00 do 15:00

czwartek od godz. 11:00 do 15:00

 

Cech jako dobrowolny związek pracodawców jest samorządną społeczno – zawodową, gospodarczą  organizacją rzemiosła.

Rzemieślnicy naszego cechu swoją pracą zawodową i społeczną kultywują wiekowe i chlubne tradycje polskiego rzemiosła i mają swój niewątpliwy udział gospodarczy i kulturalny w rozwoju miasta i regionu.

Cech i jego członkowie są znani z działalności charytatywnej i społecznej.

 


 

Do zadań Cechu należy w szczególności:

*utrwalanie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej;
*udział w organizacji targów i innych imprez propagujących działalność członków cechu;
*reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji oraz organizacji społecznych i gospodarczych;
*udzielanie członkom pomocy w drodze udzielania porad i informacji, wystąpień i interwencji,
*rozpatrywanie skarg na działalność członków;
*współdziałanie z jednostkami naukowo-badawczymi, zwłaszcza w zakresie udostępniania członkom nowych technologii;
*organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez nich pracowników;
*propagowanie i organizowanie przygotowania zawodowego;
*współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów szkolnych przez członków;
*organizowanie szkoleń i kursów wymaganych aktualnymi przepisami obowiązującymi w produkcji spożywczej;
*organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej i oświatowej dla członków i ich rodzin oraz dla uczniów i pracowników cechu.

 

Jagiellońska 10 Bydgoszcz