Cech Rzemieślniczy i Przemysłowo – Handlowy w Świeciu

Cech Rzemieślniczy i Przemysłowo – Handlowy w Świeciu

Biuro Cechu

Ul. Słowackiego 16, 86-100 Świecie
Tel. 52 333 32 75
e-mail: cechsw@wp.pl
www.rzemioslo.org/struktura/cech-rzemieslniczy-przemyslowo-handlowy-swieciu

Maksymilian Rostankowski – Kierownik Biura

 

Zarząd Cechu

Starszy Cechu– Piotr Sierosławski
I Podstarszy Cechu– Piotr Suchomski
II Podstarszy Cechu – Mirosław Rządkowski
Sekretarz – Ewelina Jaroszewska
Skarbnik– Teresa Wierzchucka
Członek– Krzysztof Otlewski