Cech Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorców w Lipnie

Cech Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorców w Lipnie

Biuro Cechu
Ul. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno
Tel. 54 287 24 86, 601 328 907
e-mail: cech_lipno@op.pl
www.cech-lipno.pl

Kierownik Biura – Elżbieta Kaszlewicz

Zarząd Cechu: 

Prezes Zarządu – Krzysztof Uzarski
I Wiceprezes Zarządu – Piotr Antoszewski

II Wiceprezes Zarządu – Zdzisław Kurowski

Skarbnik – Marek Grąbczewski

Sekretarz – Sławomir Wiśniewski

Cech czynny:

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30

NASZ CEL

Ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy

i administracji państwowej,

organów samorządu terytorialnego, sądów, związków zawodowych,

urzędów i instytucji.

Prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno – organizacyjnej,

kulturalnej, oświatowej, socjalnej i gospodarczej.

Utrwalanie więzi środowiskowej i postaw zgodnych z zasadami etyki

i godności zawodowej polskiego rzemieślnika i pracodawcy.

Podejmowanie działań mających na celu zapewnienie przestrzegania przez

osoby zobowiązane przepisów ustawy o rzemiośle.

Lipno