Cech Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorców w Lipnie

Cech Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorców w Lipnie

Biuro Cechu
Ul. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno
Tel. 54 287 24 86, 601 328 907
e-mail: cech_lipno@op.pl
www.rzemioslo.org/struktura/cech-rzemiosl-roznych-lipnie
www.cech-lipno.pl

Elżbieta Kaszlewicz – Kierownik Biura

 

 

Zarząd Cechu
Prezes Zarządu – Krzysztof Uzarski
I Wiceprezes Zarządu – Piotr Antoszewski
II Wiceprezes Zarządu – Mariusz Jaszewski
Sekretarz – Zdzisław Kurowski
Skarbnik – Grzegorz Nawrocki

 

Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca
– Barbara Kania
Zastępca – Wiesław Przybyszewski
Członek – Marzena Przybyszewska

 

Sąd Odwoławczy
Przewodnicząca
– Małgorzata Zawirowska
Członek – Waldemar Kochowicz
Członek – Kazimierz Matera