Cech Rzemiosł Różnych w Chojnicach

Cech Rzemiosł Różnych w Chojnicach

Biuro Cechu

Ul. Cechowa 6, 89-600 Chojnice
Tel. 52 397 49 22
e-mail: cech_chojnice@wp.pl

Starszy Cechu – Mirosław Janowski

Kierownik Biura – Elżbieta Siuda

 

 

Chojnice