Cech Rzemiosł Różnych w Chojnicach

Cech Rzemiosł Różnych w Chojnicach

Biuro Cechu

Ul. Cechowa 6, 89-600 Chojnice
Tel. 52 397 49 22
e-mail: cech_chojnice@wp.pl
www.rzemioslo.org/struktura/crr-chojnice

Elżbieta Siuda – Kierownik Biura