Cech Rzemiosł Różnych w Chojnicach

Cech Rzemiosł Różnych w Chojnicach

Biuro Cechu

Ul. Cechowa 6, 89-600 Chojnice
Tel. 52 397 49 22
e-mail: cech_chojnice@wp.pl

Kierownik Biura – Elżbieta Siuda

Zarząd Cechu: 

Starszy Cechu – Marina Wróblewski

Cech czynny:

od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00

Chojnice