Cech Rzemiosł Różnych w Chojnicach

Cech Rzemiosł Różnych w Chojnicach

Biuro Cechu

Ul. Cechowa 6, 89-600 Chojnice
Tel. 52 397 49 22
e-mail: cech_chojnice@wp.pl

Kierownik Biura – Elżbieta Siuda

 

Zarząd Cechu: 

Starszy Cechu – Mirosław Janowski

Podstarszy Cechu – Marian Wróblewski

Sekretarz – Stefan Skwierawski

Skarbnik – Anatola Babińska

Członek – Wojciech Szopiński

Członek – Piotr Czapiewski

Członek – Andrzej Rzepiński

Członek – Janusz Sawicki

Członek – Mirosław Błażejczak

Członek – Józef Urbaniak

 

Cech czynny:

od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00

Chojnice