Cech Rzemiosł Różnych w Inowrocławiu

Cech Rzemiosł Różnych w Inowrocławiu

Biuro Cechu

Ul. Poznańska 36, 88-100 Inowrocław
Tel. 52 357 62 38
e-mail: cech.inowroclaw@op.pl
www.rzemioslo.info
www.rzemioslo.org/struktura/cech-rzemiosl-roznych-inowroclawiu

 

Starszy Cechu – Piotr Jóźwiak

Kierownik Cechu – Mirosława Posadzy

 

Inowrocław