Cech Rzemiosł Różnych w Inowrocławiu

Cech Rzemiosł Różnych w Inowrocławiu

Biuro Cechu

Ul. Poznańska 36, 88-100 Inowrocław
Tel. 52 357 62 38
e-mail: cech.inowroclaw@op.pl
http://rzemiosloino.pl/

Kierownik Cechu – Mirosława Posadzy

 

Skład Zarządu: 

Starszy Cechu – Jan Barbarzak

Podstarszy Cechu – Piotr Jóźwiak

Podstarszy Cechu – Jacek Trela

Członek – Anna Kornacka

Skarbnik – Franciszek Żak

 

Cech czynny:

od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 16:00

 

Inowrocław