Cech Rzemiosł Różnych w Mogilnie

Cech Rzemiosł Różnych w Mogilnie

Biuro Cechu

Ul. Pl. Wolności 13, 88-300 Mogilno
Tel. 52 315 27 23
e-mail: cech.mogilno@izbarzem.pl

Starszy Cechu – Marian Wegner

p.o. Kierownika – Grażyna Michalak