Cech Rzemiosł Różnych w Mogilnie

Cech Rzemiosł Różnych w Mogilnie

Biuro Cechu

Ul. Pl. Wolności 13, 88-300 Mogilno
Tel. 52 315 27 23
e-mail: cech.mogilno@izbarzem.pl

Kierownik Cechu – Grażyna Michalak

 

Zarząd Cechu: 

Starszy Cechu – Marian Wegner

Podstarszy Cechu – Marek Czarnecki

Podsatrszy Cechu – Czesław Borucki

Sekretarz – Maria Weber

Skarbnik – Zenon Heinich

Członek – Zdzisław Łukasik

Członek – Wiesław Chojnacki

 

Cech czynny:

od poniedziałku do piątku w godz. od 10: 00 do 13:30