Cech Rzemiosł Różnych w Nakle

Cech Rzemiosł Różnych w Nakle

Biuro Cechu

Ul. Piotra Skargi 15, 89-100 Nakło
Tel. 52 385 25 41
e-mail: cechnaklo1@wp.pl
www.rzemioslo.org/struktura/crr-naklo

Stefania Rybarczyk – Kierownik Biura

 

Zarząd Cechu

 

Starszy Cechu – Marian Kulig
I Podstarszy – Mirosław Roszko
II Podstarszy – Jerzy Gliszczyński
Sekretarz – Jan Kliś
Skarbnik – Edward Skórcz
Członek – Żanetta Janikowska

 

Komisja Rewizyjna

 

Przewodniczący – Jan Modrzejewski
Zastępca Przewodniczącego – Małgorzata Bystryk-Skubiszewska
Sekretarz – Bogumiła Miękczyńska

 

Sąd Cechowy

 

Przewodniczący – Zdzisław Cieślikiewicz
Zastępca Przewodniczącego – Piotr Pasieka