Cech Rzemiosł Różnych w Radziejowie

Cech Rzemiosł Różnych w Radziejowie

Biuro Cechu

Ul. Czołowo 107 A/2, 88-200 Radziejów
Tel. 734 482 147
e-mail: cech.radziejow@interia.pl

Kierownik Biura – Urszula Palicka

 

Starszy Cechu – Zdzisław Kuczek

Podstarszy Cechu – Andrzek Schmidt

Członek – Jacek Rakowski

 

Cech czynny:

poniedziałek, środa, piątek w godz. od 8:00 do 14:00

wtorek, czwartek – nieczynne