Cech Rzemiosł Różnych w Radziejowie

Cech Rzemiosł Różnych w Radziejowie

Biuro Cechu

Ul. Rynek 1, 88-200 Radziejów
Tel. 54 285 34 35
e-mail: cech.radziejow@interia.pl
www.rzemioslo.org/struktura/crr-radziejow

Urszula Palicka – Kierownik Biura

Biuro czynne w poniedziałki, środy i piątki