Cech Rzemiosł Różnych w Radziejowie

Cech Rzemiosł Różnych w Radziejowie

Biuro Cechu

Ul. Czołowo 107 A/2, 88-200 Radziejów
Tel. 734 482 147
e-mail: cech.radziejow@interia.pl

 

 

Starszy Cechu – Zdzisław Kuczek

Kierownik Biura – Urszula Palicka

Biuro czynne w poniedziałki, środy i piątki