Cech Rzemiosł Różnych w Rypinie

Cech Rzemiosł Różnych w Rypinie

Biuro Cechu

Ul. Warszawska 30, 87-500 Rypin
Tel. 54 280 22 19
e-mail: cechrypin@onet.pl

 

Starszy Cechu – p.o. Marek Gawroński

Kierownik Biura – Bożena Zaleśkiewicz