Cech Rzemiosł Różnych w Rypinie

Cech Rzemiosł Różnych w Rypinie

Biuro Cechu

Ul. Warszawska 30, 87-500 Rypin
Tel. 54 280 22 19
e-mail: cechrypin@onet.pl

Kierownik Biura – Bożena Zaleśkiewicz

 

Zarząd Cechu: 

Starszy Cechu – Marek Gawroński

Podstarszy Cechu – Piotr Malinowski

Sekretarz – Hanna Pilarska

 

Cech czynny:

poniedziałek, środa, czwartek – nieczynny

wtorek, piątek od godz. 8:30 do 13:30