Cech Rzemiosł Różnych w Sępólnie Krajeńskim

Cech Rzemiosł Różnych w Sępólnie Krajeńskim

Biuro Cechu

Ul. Studzienna 7, 89-400 Sępólno Krajeńskie
Tel. 52 388 26 12
e-mail: crr@onet.eu
www.rzemioslo.org/struktura/cech-rzemiosl-roznych-sepolnie-krajenskim

 

Starszy Cechu – Leszek Rychlicki

Dyrektor Biura – Katarzyna Wicińska – Sieg