Cech Rzemiosł Różnych w Sępólnie Krajeńskim

Cech Rzemiosł Różnych w Sępólnie Krajeńskim

Biuro Cechu

Ul. Kościuszki 15, 89-400 Sępólno Krajeńskie
Tel. 532 336 314 (pracownicy)

Tel. 515 481 985 (dyrektor)

e-mail: crr@onet.eu

Dyrektor Biura – Katarzyna Wicińska – Sieg

Zarząd Cechu: 

Starszy Cechu – Leszek Rychlicki

Podstrszy Cechu –  Kazimierz Szalewski

Sekretarz – Kazimierz Nowak

Skarbnik – Bogumiła Dropiewska

Członek – Bożena Binkowska

Cech czynny:

od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00