Cech Rzemiosł Różnych w Szubinie

Cech Rzemiosł Różnych w Szubinie

Biuro Cechu
Ul. 3 Maja 27, 89-200 Szubin
Tel. 512 051 022
e-mail: cechszubin@gmail.com
www.rzemioslo.org/struktura/crr-szubinie

Hanna Maciejewska – Dyrektor biura