Cech Rzemiosł Różnych w Szubinie

Cech Rzemiosł Różnych w Szubinie

Biuro Cechu:
Ul. 3 Maja 27, 89-200 Szubin
Tel. 512 051 022
e-mail: cechszubin@gmail.com

https://cechszubin.pl/

Dyrektor biura- Hanna Maciejewska

Cech czynny jest w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 9:00 do 15:00.

Budynek „Dom Rzemiosła” wybudowano w latach 1978-1981. Uroczyste otwarcie miało miejsce 05.12.19981 roku.
W chwili obecnej jesteśmy jako Cech właścicielem jednego piętra budynku we wspólnocie. Starszym Cechu na lata 2018-2023 jest Pan Jan Makowiecki prowadzący zakład murarski w Szubinie. Dyrektorem biura Cechu jest obecnie Hanna Maciejewska. Przodującymi zakładami, w których mogą szkolić się uczniowie na terenie działania Cechu są: mechanika pojazdowa, blacharstwo samochodowe, lakiernictwo, fryzjerstwo i ślusarstwo.

Zajmujemy się sprawowaniem nadzoru nad przebiegiem kształcenia zawodowego uczniów w zawodach rzemieślniczych. Współpracujemy ze szkołami branżowymi, urzędami administracji państwowej itp. Zajmujemy się kompleksowo dokumentacją ucznia od chwili spisania z nim umowy do końca aż przystąpi do egzaminu.

Misja
Dlaczego warto należeć do Cechu Rzemiosł Różnych?
➡ Nadajemy certyfikat jakości usług
➡ Doradzamy w sprawach podatkowych i prawnych
➡ Organizujemy kursy szkoleniowe dla pracodawców, pracowników i uczniów (np. BHP)
➡ Sprawujemy nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego uczniów
(spisywanie umów uczniowskich, wydawanie pracodawcom szkolącym uczniów pełnej dokumentacji niezbędnej w trakcie szkolenia)
➡ Przygotowujemy wnioski o zwrot kosztów kształcenia pracownika młodocianego po egzaminie czeladniczym (pomoc de minimis)
➡ Polecimy i pomożemy wypromować Twoją firmę przez Cech.

Szubin