Cech Rzemiosł Różnych w Wąbrzeźnie

Cech Rzemiosł Różnych w Wąbrzeźnie

Biuro Cechu

Ul. Grudziądzka 9, 87-200 Wąbrzeźno
Tel. 56 471 99 75  /  tel. 664-976-241   / tel. 786-037-594
e-mail: cech.wabrzezno@wp.pl

www.cechwabrzezno.pl

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 do 13.00

 

Starszy Cechu – Barbara Dąbrowska

Kierownik Biura – Barbara Witkowska

 

20191114_142951