Cech Rzemiosł Różnych w Wąbrzeźnie

Cech Rzemiosł Różnych w Wąbrzeźnie

Biuro Cechu

Ul. Grudziądzka 9, 87-200 Wąbrzeźno
Tel. 56 471 99 75
e-mail: baswit12@wp.pl

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 do 13.00

www.rzemioslo.org/struktura/cech-rzemiosl-roznych-wabrzeznie

 

Starszy Cechu – Adam Nawrocki

Kierownik Biura – Barbara Witkowska

 

Wąbrzeźno