Cech Rzemiosł Różnych w Wąbrzeźnie

Cech Rzemiosł Różnych w Wąbrzeźnie

Biuro Cechu

Ul. Grudziądzka 9, 87-200 Wąbrzeźno
Tel. 56 471 99 75  /  tel. 664-976-241   / tel. 786-037-594
e-mail: cech.wabrzezno@wp.pl

www.cechwabrzezno.pl

Kierownik Biura – Barbara Witkowska

 

Zarząd Cechu: 

Starszy Cechu – Barbara Dąbrowska

I z-ca Starszego Cechu – Jan Rusinek

II z-ca Starszego Cechu – Mirosław Pietkiewicz

Skarbnik – Andrzej Olszewski

Sekretarz – Roman Nehring

Członek – Justyna Kruszczyńska

Członek – Tadeusz Czyżak

 

Cech czynny:

od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 13:00

20191114_142951