Cech Rzemiosł Różnych w Żninie

Cech Rzemiosł Różnych w Żninie

Biuro Cechu

Ul. Plac Wolności 6, 88-400 Żnin
Tel. 52 302 04 18
e-mail: cech-rzemiosl-znin@o2.pl

Kierownik Biura – Danuta Łochowicz

 

Zarząd Cechu: 

Starszy Cechu – Jacek Jezierski

Podstarszy Cechu – Czesław Słowik

Sekretarz – Marcin Jezierski

Skarbnik – Mirosław Kwieciński

Członek – Piotr Pietras

Członek – Adam Fojutowski

Członek – Józef Ganzera

 

Cech czynny:

od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 14:30

Żnin