Cech Rzemiosł Różnych w Żninie

Cech Rzemiosł Różnych w Żninie

Biuro Cechu

Ul. Plac Wolności 6, 88-400 Żnin
Tel. 52 302 04 18
e-mail: cech-rzemiosl-znin@o2.pl

 

Starszy Cechu – Jacek Jezierski

Kierownik Biura – Danuta Łochowicz

 

Żnin