PROGRAM ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy realizuje projekt  pn. Udział Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przesiębiorczości w Bydgoszczy w II Kongresie Kształcenia Dualnego współfinansowany ze środków otrzymanych z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach „Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO”.

UMOWA NR 292/PROO/5/2023

Okres realizacji projektu: od 11.09.2023 r. do 31.12.2023 r.

Dofinansowanie:  2 363,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ:  2 363,00 zł

Celem projektu: jest udział przedstawiciela KPIRiP w Bydgoszczy w II Kongresie Kształcenia Dualnego i kontynuowanie publicznej dyskusji nt. rozwoju kształcenia dualnego zapoczątkowanej w I-ej edycji tego wydarzenia, która odbyła się 8.12.2022 r. w Warszawie pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. II edycja jest objęta patronatem m.in. Ministra Edukacji i Nauki oraz Minister Rodziny i Polityki Społecznej. Udział przedstawiciela Izby pozwoli podnieść wiedzę i kompetencje organizacji rzemieślniczej na temat kierunku, w jakim w najbliższym czasie będzie rozwijać się kształcenie rzemieślników w Polsce.

W ramach projektu:

Przedstawiciel  Izby – Prezes Jacek Trela wziął czynny udział w II Kongresie Kształcenia Dualnego, który odbył się dnia 14.09.2023 r. w Warszawie oraz w wydarzeniu towarzyszącym Kongresowi i odbywającym się następnego dnia po Kongresie (tj. 15.09.2023 r.), czyli w warsztatach szkoleniowych z zakresu prowadzenia doradztwa zawodowego w kształceniu dualnym (wraz z noclegiem z 14 na 15 września i wyżywieniem).

Sfinansowano także koszty dojazdu przedstawiciela Izby na Kongres do Warszawy.