POLSKI INKUBATOR RZEMIOSŁA

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy realizuje projekt  pn. „Nie zapomnij o rzemiośle – działania promocyjno-edukacyjne KPIRiP w Bydgoszczy” współfinansowany ze środków otrzymanych z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach „Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030”

Umowa nr 90/PIR/z2/2022

Okres realizacji projektu: od 08.09.2022 r. do 31.12.2023 r.

Dofinansowanie: 100 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 110 000 zł

Celem projektu jest wzmocnienie KPIRiP w Bydgoszczy na rzecz kapitału ludzkiego i społecznego środowiska rzemieślniczego poprzez promocję nauki zawodu w rzemiośle, nauczania dualnego i propagowania przedsiębiorczości rzemieślniczej.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

  1. Organizację Dnia Rzemiosła pn. „NIE ZAPOMNIJ O RZEMIOŚLE” połączoną wraz z obchodami 120-lecia KPIRiP w Bydgoszczy  – wydarzenie odbędzie się dnia 7 października 2022 roku.

W programie wydarzenia m.in.

  • *Bufet kawowy z przekąskami podczas rejestracji
  • *Wystąpienie eksperta unijnego oraz mówcy motywacyjnego n/t:

-Korzyści łączenia tradycji z nowoczesnością w rzemiośle; Jak można wykorzystać doświadczenia minionych wieków do wejścia w nowoczesność np. Czy kapelusznik może zostać influencerem a zdun youtuberem ?

– Rzemiosło z unijnym znakiem pochodzenia – promocja rzemiosła w UE

  • *Krótka historia o Izbie
  • *Wręczenie odznaczeń państwowych, rzemieślniczych, własnych Izby
  • *Koncert muzyczny pod hasłem „Nie zapomnij o rzemiośle”
  • *Lunch dla gości w hotelu

Równoległe wydarzenie całodzienne w innym miejscu środowiska rzemieślniczego., tzn. w siedzibie Branżowej Szkoły Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy przygotowane zostaną pokazy zawodów w tym zawodów ginących, inscenizacje, lekcja pokazowa. Jedna klasa – jeden zawód. Inicjatywy nauczycieli i uczniów.

Zostanie rozesłana informacja do Cechów zrzeszonych w Izbie w Bydgoszczy o możliwości pokazania swojej firmy rzemieślniczej podczas wydarzenia. Podczas obchodów Dnia Rzemiosła zrzeszone firmy rzemieślnicze będą mogły wystawić z pokazem zawodowym/produktowym rzemiosła.

2)Przygotowanie i wydanie materiałów promocyjno-edukacyjnych na Dzień Rzemiosła.

3) Realizację gry rodzinnej promocyjno – edukacyjnej o zawodach rzemieślniczych opartej na kartach w formule „spot it” znanej także jako Dobble. Gra będzie zawierała kilkadziesiąt okrągłych kart z kolorowymi grafikami symboli zawodów rzemieślniczych. Karty będą zawierały symbole z zawodami, których znaczenie zostanie przedstawione i opisane wraz z zasadami gry na krótkiej instrukcji. Dodatkowo na każdej karcie, na jej okładce znajdzie się kod QR, który po użyciu smartfonu przeniesie nas do opisu jednego wybranego zawodu i jego historii, ciekawostek, miejsc skojarzonych z zawodem. Na opakowaniu zewnętrznym gry kod QR będzie przenosił do strony internetowej KPIRiP w Bydgoszczy, gdzie będzie można zapoznać się z ofertą KPIRiP oraz pobrać wydruki gry dla osób słabowidzących np. o większym formacie lub w wersji monochromatycznej. Pod kątem edukacyjnym gry planuje się przygotowanie gotowego scenariusza lekcji dla nauczyciela wraz z informacjami i ciekawostkami n/t zawodów rzemieślniczych.

4) Przeprowadzenie konkursu plastycznego o zawodach rzemieślniczych.

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży skierowany będzie do przedszkoli i szkół podstawowych na prace przedstawiające symbole i wykonywanie wybranego zawodu rzemiosła. Najlepsze i nagrodzone prace plastyczne zostaną wybrane do grafik gry edukacyjnej (opakowanie, karty) oraz do zamieszczenia na stronie www.izbarzem.pl w ilustracjach zawodów.