POLSKI INKUBATOR RZEMIOSŁA

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy realizuje projekt  pn. „Nie zapomnij o rzemiośle – działania promocyjno-edukacyjne KPIRiP w Bydgoszczy” współfinansowany ze środków otrzymanych z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach „Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030”

Umowa nr 90/PIR/z2/2022

Okres realizacji projektu: od 08.09.2022 r. do 31.12.2023 r.

Dofinansowanie: 100 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 110 000 zł

Informacja o projekcie w AKTUALNOŚCIACH https://izbarzem.pl/nie-zapomnij-o-rzemiosle-dzialania-promocyjno-edukacyjne-kpirip-w-bydgoszczy-nowy-projekt/

Celem projektu jest wzmocnienie KPIRiP w Bydgoszczy na rzecz kapitału ludzkiego i społecznego środowiska rzemieślniczego poprzez promocję nauki zawodu w rzemiośle, nauczania dualnego i propagowania przedsiębiorczości rzemieślniczej.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

1) Organizacja Dnia Rzemiosła pn. „NIE ZAPOMNIJ O RZEMIOŚLE” połączonego wraz z obchodami 120-lecia KPIRiP w Bydgoszczy  – wydarzenie odbyło się dnia 7 października 2022 roku.

W programie wydarzenia przewidziano m.in.

  • *Bufet kawowy z przekąskami podczas rejestracji
  • *Wystąpienie eksperta unijnego oraz mówcy motywacyjnego n/t:

-Korzyści łączenia tradycji z nowoczesnością w rzemiośle; Jak można wykorzystać doświadczenia minionych wieków do wejścia w nowoczesność

– Rzemiosło z unijnym znakiem pochodzenia – promocja rzemiosła w UE

  • *Krótka historia o Izbie
  • *Wręczenie odznaczeń państwowych, rzemieślniczych, własnych Izby
  • *Koncert muzyczny pod hasłem „Nie zapomnij o rzemiośle”
  • *Lunch dla gości w hotelu

Relacje i materiały z wydarzenia https://izbarzem.pl/wielkie-obchody-120-lecia-izby-rzemieslniczej-w-bydgoszczy/

oraz https://izbarzem.pl/120-lat-razem/

Równoległe w dniu wydarzenia w siedzibie Branżowej Szkoły Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy odbyły się w poszczególnych klasach lekcje pokazowe przybliżające uczniom historię rzemiosła kujawsko-pomorskiego, rolę Izby w regionie oraz informacje o zawodach ginących.

Relacje w wydarzenia https://izbarzem.pl/wielkie-obchody-120-lecia-izby-rzemieslniczej-w-bydgoszczy/

Rozesłano informacje do Cechów zrzeszonych w Izbie w Bydgoszczy o możliwości pokazania swojej firmy rzemieślniczej podczas wydarzenia. Podczas obchodów Dnia Rzemiosła zrzeszone firmy rzemieślnicze głównie cukiernicze wystawiły się ze swoimi rzemieślniczymi produktami.

2) Przygotowanie i wydanie materiałów promocyjno-edukacyjnych na Dzień Rzemiosła.

Z okazji wydarzenia przygotowano dla gości komplet materiałów promocyjno-edukacyjnych (gadżetów).

3) Realizacja gry rodzinnej promocyjno – edukacyjnej o zawodach rzemieślniczych opartej na kartach w formule „spot it” znanej także jako Dobble. Gra będzie zawierała kilkadziesiąt okrągłych kart z kolorowymi grafikami symboli zawodów rzemieślniczych. Karty będą zawierały symbole z zawodami, których znaczenie zostanie przedstawione i opisane wraz z zasadami gry na krótkiej instrukcji. Dodatkowo na każdej karcie, na jej okładce znajdzie się kod QR, który po użyciu smartfonu przeniesie nas do opisu jednego wybranego zawodu i jego historii, ciekawostek, miejsc skojarzonych z zawodem. Na opakowaniu zewnętrznym gry kod QR będzie przenosił do strony internetowej KPIRiP w Bydgoszczy, gdzie będzie można zapoznać się z ofertą KPIRiP oraz pobrać wydruki gry dla osób słabowidzących np. o większym formacie lub w wersji monochromatycznej. Pod kątem edukacyjnym gry planuje się przygotowanie gotowego scenariusza lekcji dla nauczyciela wraz z informacjami i ciekawostkami n/t zawodów rzemieślniczych.

(zadanie w trakcie realizacji przewidziane do realizacji w 2023 roku)

4) Przeprowadzenie konkursu plastycznego o zawodach rzemieślniczych.

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży skierowany został do przedszkoli i szkół podstawowych na prace przedstawiające symbole i wykonywanie wybranego zawodu rzemiosła. Najlepsze i nagrodzone prace plastyczne zostaną wybrane do grafik gry edukacyjnej (opakowanie, karty) oraz do zamieszczenia na stronie www.izbarzem.pl w ilustracjach zawodów.

Informacja o konkursie https://izbarzem.pl/konkurs-plastyczny-o-zawodach-rzemieslniczych-dla-dzieci-w-wieku-przedszkolnym-i-uczniow-szkol-podstawowych/

Relacja z wręczenia nagród https://izbarzem.pl/rozdanie-nagrod-w-konkursie-plastycznym-o-zawodach-rzemieslniczych/

Galeria https://izbarzem.pl/rozdanie-nagrod-w-konkursie-plastycznym-o-zawodach-rzemieslniczych/