POLSKI INKUBATOR RZEMIOSŁA

lofo-podstawowe-kolor (1)                                                                      Rzadowy Program Polski Inkubator Rzemiosla-01

POLSKI INKUBATOR RZEMIOSŁA

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy realizuje projekt pn.  „Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadr pracowników organizacji rzemieślniczych. Zakup MS Office” współfinansowany ze środków otrzymanych z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach „Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła”. Okres realizacji projektu od 01.09.2021 r. do 31.12.2021 r.

 

Celem projekt  jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników organizacji rzemieślniczych poprzez pozyskanie lub uaktualnienie już posiadanej wiedzy na temat doradztwa zawodowego oraz nabycie lub doskonalenie umiejętności z zakresu obsługi komputera w szczególności pakietu MS Office.