Centrum Kształcenia Ustawicznego

Centrum Kształcenia Ustawicznego


Centrum Kształcenia Ustawicznego Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy działa przy Izbie od dnia 10 czerwca 2009 roku.


Centrum jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego. Główne cele działania Centrum to:

  • dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych w formach pozaszkolnych, doskonalenie metod pracy dydaktyczno – wychowawczej, w szczególności w zakresie
  • dokształcania i doskonalenia osób dorosłych,

Centrum organizuje pozaszkolne formy kształcenia takie jak:


  • kursy
  • kursy zawodowe
  • seminaria
  • praktyki zawodowe
  • inne formy dokształcania i podnoszenia kwalifikacji osób dorosłych przewidziane przepisami prawa.


Do końca roku 2012 w Centrum działała Państwowa Komisja Egzaminacyjna do przeprowadzania egzaminów na tytuł zawodowy odpowiadający nazwie zawodu występującego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz na tytuł zawodowy mistrza w tym zawodzie.

Od 13 lipca 2009 r. na tytuł zawodowy oraz tytuł mistrza w zawodzie kucharz małej gastronomii, a od 11 lutego 2011 r. na tytuł zawodowy oraz tytuł mistrza w zawodzie sprzedawca.


Obecnie od końca roku 2012 nie ma możliwości prawnej na przeprowadzanie egzaminów zawodowych oraz na tytuł mistrza w powyższych zawodach.


Pliki do pobrania