Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji – LOWE

LOKALNY OŚRODEK WIEDZY I EDUKACJI –LOWE

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy wraz z Branżową Szkołą I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy realizują projket dofinansowany z Funduszy Europejskich „Aktywizacja osób dorosłych w ramach ośrodków edukacji LOWE” na UDA-POWR.02.14.00-00-1009/19 realizowanego w ramamch Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoju 2014-2020 Osi Priorytetowej II-Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.

Celem projektu jest aktywizacja 200 osób dorosłych i społeczności loklanych na rzecz rozowju umiejętnoci stanowiących podstawę dla uczenia się przez całe życie, przydatnych do poruszania się na rynku pracy, dla rozowju osobistego i rozwoju wspólnot.

Zwiększenie udziału dorosłych w edukacji, poprzez uaktywnienie i zaanażowanie osób dotychczas biernych edukacyjnie z wykorzystaniem zasobów partnerów.

Efktywne roziwązanie poblemów społecznych wynikająych z nieskiego poziomu kompetencji kluczowych.

Czas realziacji: 01.06.2020 r. – 30.11.2021 r.

Dofinasowanie projektu z UE: kwota grantu w wysokości 201 251,74 PLN

Plakat LOWE

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji LOWE  Regulamin-Rekrutacji-LOWE-w-BSIS-RiP-w-Bydgoszczy

Do pobrania:

LOWE oferuje BEZPŁATNE szkolenia, warsztaty, kursy, programy edukacyjne, które polepszą, rozwiną kompetencje kluczowe i zainteresowania osób dorosłych.

W ramach projektu oferujemy bezpłatne:

 • szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy
 • kurs języka angielskiego
 • kurs komunikacji multimedialnej
 • warsztaty z kompetencji społecznych
 • warsztaty kulinarne ( kuchnia polska, fit desery)
 • warsztaty z rękodzieła artystycznego
 • warsztaty fryzjerskie
 • fitness, Cross Trening
 • wyjazdy edukacyjne

Wszyscy uczestnicy mają zapewnione materiały szkoleniowe, poczęstunek oraz zaświadczenie potwierdzające udział.

Kto może skorzystać z oferty edukacyjnej LOWE?

 • osoby powyżej 18 lat
 • osoby zamieszkałe na terenie Bydgoszczy
 • osoby bezrobotne
 • osoby korzystające z różnych form pomocy społecznej
 • osoby osamotnione
 • osoby w wieku niemobilnym (według definicji GUS wiek określany na 45-59 lat dla kobiet, 45-64 lat dla mężczyzn).
 • pozostałe osoby dorosłe chcące skorzystać z oferty LOWE, w zależności od zdiagnozowanych problemów ekonomicznych i społecznych.

LOWE JEST DLA KAŻDEGO DOROSŁEGO!

SZCZEGÓŁY:

http://www.szkolarzem.pl/lowe/

https://www.facebook.com/Lokalny-O%C5%9Brodek-Wiedzy-i-Edukacji-LOWE-w-BSIS-RiP-w-Bydgoszczy-102947268168904/?modal=admin_todo_tour

Biuro projektu: Branżowa Szkoła I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, ul. Kijowska 7, 85-703 Bydgoszcz, email: lowe@szkolarzem.pl, tel. 52 320 11 26, Kancelaria Szkoły , parter.