Aktualności

06kw.

ZMIANY W WYKAZIE ZADAŃ DO WYKONANIA NA ETAPIE PRAKTYCZNYM EGZAMINU CZELADNICZEGO W ZAWODZIE FRYZJER !