Aktualności

18Mar

Obsługa klientów od 19 marca 2020 r. w związku z koronawirusem

18Mar

Stanowisko Głównego Inspektora Pracy w zakresie obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz obowiązku terminowego przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

17Mar

Apel ZRP o instrumenty wsparcia dla mikro i małych firm rzemieślniczych

16Mar

Etap Regionalny Konkursu Jakie znasz zawody? – termin wydłużony

13Mar

Obsługa klientów od 16 marca 2020 r. w związku z koronawirusem

12Mar

Obsługa klientów w związku z koronawirusem

12Mar

Etap Regionalny Konkursu Jakie znasz zawody ? – termin wydłużony

12Mar

Firmy mające kłopoty z terminową zapłatą podatków mogą wystąpić do US o ulgę

11Mar

Komunikat w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych

05Mar

XX JUBILEUSZOWA EDYCJA KONKURSU WIEDZY O ZASADACH BHP pod hasłem „Bezpiecznie od startu”