Aktualności

10cze

UWAGA ! OSOBY PRZYSTĘPUJĄCE DO EGZAMINU CZELADNICZEGO I MISTRZOWSKIEGO W ZAWODZIE FRYZJER