Aktualności

10Cze

UWAGA ! OSOBY PRZYSTĘPUJĄCE DO EGZAMINU CZELADNICZEGO I MISTRZOWSKIEGO W ZAWODZIE FRYZJER

10Cze

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA DLA KANDYDATÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINÓW

09Cze

Komunikat – Pracownicy młodociani w Tarczy antykryzysowej 4.0

29Maj

PILNE ! Od dnia 1 czerwca wznawiamy praktyki i zajęcia praktyczne dla kolejnej grupy uczniów

27Maj

FUNDUSZ WSPARCIA INWESTYCYJNEGO COVID-19 – OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW

14Maj

Młodociani pracownicy a odmrażanie gospodarki.

06Maj

Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie obowiązku zwalniania młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy

30Kwi

INSPEKTORZY PRACY ODPOWIADAJĄ NA PYTANIA PRZEDSIĘBIORCÓW – filmy video

21Kwi

KONKURS „JAKIE ZNASZ ZAWODY ” ODWOŁANY !

17Kwi

PRAWO PRACY I BHP W CZASIE PANDEMII – akcja wspierająca pracodawców